Kursus i realistisk selvforsvar og kampstress

Hent invitation

 

오아!

 

Lørdag d. 10/3 kl. 11.30-17.30 i Holbæk Taekwondoklub i samarbejde med Budoskolen og Musool Taekwondo

TID: LØRDAG, DEN 10. marts 2018 kl. 11.30

MÅLGRUPPE:
Taekwondo: Mænd/kvinder: Min. 14 år gammel og Grønt bælte
Budoskolen: Mænd/kvinder: Min. 14 år. DET AFTALES MED STEEN OM MAN KAN DELTAGE.

Få viden og inspiration til din selvforsvarstræning som instruktør eller udøver. Viden om kampstress kan også anvendes effektivt inden for alle konkurrenceformer.

STED: Holbæk Taekwondo Klub, Roedsvej 10, 4300 Holbæk

UNDERVISER:
Henrik Frost, 7.dan i Taekwondo.
Henrik har mere end 33 års kampsportserfaring og heraf de 30 som instruktør . Han har arbejdet i Politiet i mere end 20 år, hvor han har undervist i selvforsvar/nærkamp de sidste 14 år. Han har specialiseret sig i realistisk selvforsvar og kampstress og underviser ud fra de samme læringsprincipper, som anvendes i Politiet og Forsvaret.

TID/PROGRAM:
11.30-11.45: Ankomst og velkomst
11.45-13.00: Teoretisk oplæg om kampstress og selvforsvar 13.00-13.30: Frokost
13.30-15.30: Undervisning 1
15.30-15.45: Pause
15.45-17.30: Undervisning 2
17.30-17.45: Spørgsmål, evaluering og afslutning

MEDBRING:
Afslappet træningstøj, der kan tåle at blive hevet i, tandbeskytter og skridtbeskytter.

Deltagerantal: Kurset gennemføres ved min. 20 deltagere.
Pris: Kr. 350,00 // Betales ved tilmelding til Peter Agerbæk på Mobilepay 61 20 36 19 // Skriv kursus, dit navn og den klub du kommer

fra. .

KURSUSINDHOLD:

Kampstress rammer alle, der udsættes for en høj grad af aggression fra et andet menneske, et overfald, en voldtægt eller lign. Men hvad er kampstress og hvordan påvirker den din evne til at anvende indlært selvforsvar i en rigtig overfaldssituation? Og hvordan mindsker du denne påvirkning?

At udøve selvforsvar, der samtidig er lovlig og proportional med et angrebs farlighed kan virke meget svært og uoverskueligt, men på kurset vil du få nogle simple, men effektive værktøjer, der vil give dig et langt større overblik og mere resolut handlekraft i stressende og aggressive konflikter.

Kurset består af et foredrag om, hvad ”kampstress” er, hvordan kampstress påvirker din krop og din hjerne i et miljø, hvor du oplever frygt, lige som du vil få redskaber til at undgå, at du bliver et voldsoffer (bl.a. via viden om den psykiske optakt, deeskalering og kropssprog).

Derefter vil der være to praktiske lektioner, hvor du vil træne de værktøjer, der kan hjælpe dig til ikke at lade ”kampstressen” få lov at vinde og efterlade dig i en tilstand af hjælpeløshed.

Strategiske bevægelsesformer, anvendelse af effektiv kropspositur og verbale virkemidler, warrior mindset-træning, effektive selvforsvarsteknikker og scenarietræning er eksempler på disse værktøjer.

Indlæringsprincipperne følger samme koncept, som bruges i Politiet og Forsvaret, hvor realisme og effektivitet er et ufravigeligt udgangspunkt i uddannelse og træning.

Læs endnu mere

Klubmodul

I Holbæk Taekwondo Klub benytter vi et klub-modul til at holde styr på kontingent og tilmelding til …

FAQ

 

Spørgsmål

 

 

Hvad koster det at gå til Taekwondo?

Det koster 130 kr. hver måned i kl…